• Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia

W trakcie procesu oczyszczania ścieków powstają osady. Są one następnie oddzielane za pomocą wirówki dekantacyjnej lub prasy filtracyjnej wspomaganej całym zestawem urządzeń towarzyszących. Kompletny zestaw urządzeń tworzy tzw stację odwadniania osadu. Z reguły jest to osobny budynek lub hala na terenie oczyszczalni ścieków, gdzie zgromadzone są następujące urządzenia:

 • urządzenia mechaniczne do odwadniania osadu (wirówki, prasy);
 • układ roztwarzania i dozowania polimeru;
 • układ podawania osadu;
 • układ odbioru osadu odwodnionego;
 • rozbudowany system kontrolno-pomiarowy;

Ze względu na ilość urządzeń oraz ich stopień komplikacji w stacjach odwadniania zdarzają się awarie, konieczność planowych remontów lub modernizacji. W czasach słusznie minionych w sytuacji przestoju stacji odwadniania ścieki były zrzucane bezpośrednio do rzeki bez należytego procesu oczyszczania. Dziś taka sytuacja jest oczywiście niedopuszczalna.

W czasie przestoju, awarii lub modernizacji wykorzystuje się Przewoźne Stacje Odwadniania. Przewoźna Stacja Odwadniania składa się z podobnego zestawu urządzeń jak w przypadku stacji stacjonarnej jednak zabudowana w sposób możliwie kompaktowy, nie w wolnostojącej hali lecz w ciężarowej przyczepie lub naczepie. Dodatkowo musi być przystosowana do pracy nie z jednym ale wieloma typami osadów. Zabudowanie wszystkich niezbędnych urządzeń składających się na Przewoźną Stację Odwadniania w niewielkiej przyczepie jest prawdziwym wyzwaniem dla inżyniera i konstruktora, wymaga dużej znajomości tak urządzeń jak i procesu odwadniania.

W ocenie urządzeń odwadniających stosuje się następujące współczynniki:

 • stopień odwodnienia – oznacza jaka jest zawartość suchej masy (suchej pozostałości wygrzewanej w 105 stopniach C) w osadzie odwodnionym, wartość wyraża się w procentach, np. wartość 25% sm oznacza, że po prażeniu w podanej temperaturze ze 100 g próbki odparowało 75g wody. Im wyższa wartość tym większa sprawność urządzenia;
 • zużycie polimeru – w celu przygotowania osadu do obróbki mechanicznej stosuje się dodatek środka flokulującego, składającego się z długich łańcuchów polimerowych, zużycie określa się w kg środka zużytego na tonę odwodnionej suchej masy (kg/tsm), im nowocześniejsze urządzenie tym niższe zużycie polimeru;
 • współczynnik rozdziału – wartość określająca jaka część zawartej w osadzie zawiesiny została wychwycona na urządzeniu odwadniającym a jaka wróciła z powrotem wraz z filtratem na oczyszczalnię, wartość wyraża się w procentach, dla współczesnych maszyn wynosi ona 96% i więcej;
 
Design by : wuwuwu.kosela.pl.