• Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Zdjęcia
 • Dojazd umożliwiający wjazd ciężarówki z przyczepą o długości 18,35 m i masie własnej około 20 ton.
 • Plac o wymiarach ca 6x12m umożliwiający ustawienie stacji.
 • Przyłącze elektryczne
  Przyłącze prądu przemiennego 400V 50 Hz, w odległości nie większej niż 100m, z zabezpieczaniem nadprądowym 63A lub 125A. Pobór prądu w trakcie pracy wynosi w zależności od typu stacji ok. 50A –100A.
 • Przyłącze wody
  Przyłącze wody przewodem elastycznym ze złączem tzw. strażackim lub złączem gwintowanym ¾” lub 1” w odległości nie większej niż 100m.
  Uwaga: zapotrzebowanie wody jest ograniczone jedynie do wody zużywanej do roztwarzania roztworu polimeru (ca 400-1000 l/h).
 • Podawanie osadu
  Stacja wyposażona jest w wirnikową zatapialną pompę tłoczącą wyposażoną w noże tnące oraz ślimakową pompę ssącą. Jednakże w wypadku osadu o nadmiernej zawartości suchej masy lub znacznej odległości umiejscowienia stacji od miejsca poboru osadu niezbędne jest zastosowanie urządzenia mieszającego lub nawracanie filtratu. Podawany osad powinien być uśredniony i pompowalny.
 • Odwodniony osad
  Stacja posiada podajnik taśmowy i ślimakowy do przenoszenia osadu do podstawionych przez Zamawiającego kontenerów lub przyczep.
 • Filtrat
  Wylot filtratu grawitacyjny. W pobliżu miejsca zainstalowania stacji powinna się znajdować studzienka kanalizacyjna posadowiona w płaszczyźnie lub poniżej umiejscowienia stacji przewoźnej. Wylot filtratu zaopatrzony jest w przewód wylotowy o długości 30m.
 • W czasie trwania usługi stacja będzie obsługiwana przez dwóch operatorów oddelegowanych przez firmę Hydro System. Na czas trwania usługi należy umożliwić zaparkowanie przyczepy kempingowej oraz umożliwić operatorom korzystanie z pomieszczenia socjalnego.

Praca stacji odbywa się w systemie ciągłym.

 
Design by : wuwuwu.kosela.pl.